Thai | Eng Shopping Cart

หน้ารับ
SAA:Equipments Arduino:อุปกรณ์อาร์โดโน่ (19)
SAL:Flange mounting bracket หน้าแปลน ฉากยึด (26)
SBA:Battery 6,12 vdc. (3)
SBL:Ballscrew,Linear scale บอลสกรู,ลิเนียสเกล (30)
SBR:Bearing ลูกปืน (38)
SBT:Bearing Slide, Join Bearing ลูกปืนไสต์ โยก (37)
SCD:Speed control motor ชุดควบคุมมอเตอร์ (15)
SCE:Load cell 5,10,15,20,35kg โหลดเซลล์ (5)
SCP:Coupling,Profile ข้อต่อเพลา ยอย (38)
SCT:Control Stepping motor ชุดควบคุมสเตปปิ้ง (24)
SEN:Encoder 100,400,360,600,1000,2000P/R (5)
SEV:Servo+driver AC.มอเตอร์เซอร์โว (44)
SFU:Fuse ฟิวส์ (20)
SGB:Gear,Chain:เฟืองโซ่ ,โซ่ (20)
SGD:Gear,Rack เฟืองขบ เฟืองสะพาน (17)
SGE:Gear Belt เฟืองสายพาน (17)
SGN:Generator เจนเนอเรเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้า (4)
SGX:GEAR BOX (0)
SIN:Inverter (8)
SKT: Scootor Motor 24vdc.มอเตอร์จักรยาน (27)
SLC:Solar cell โซล่าเซลล์ (24)
SMA:Motor gear AC.6,15,25...,90,120W มอเตอร์ทดรอบ (16)
SMD:Motor speed DC 3-24dc มอเตอร์iรอบสูง (27)
SME:Actuator DC12V.มอเตอร์แกนชัก (5)
SMG:Motor gear DC มอเตอร์ทดรอบ 3,6,12,24vdc. (38)
SMN:Magnet แม่เหล็ก (1)
SMR:Relay,Switch ON-OFF รีเรย์,สวิทซ์ (24)
SMU:Power module (22)
SMV:Micro Sevo DC ไมโครเซอร์โวมอเตอร์ (4)
SPC:Convertor StepUp-Down DC to DC (9)
SPE:Thermoelectric 5,12vdc แผ่นร้อนเย็น (15)
SPL:PLC Mitsubishi,Keyence (21)
SPU:Ari,Water,Diaghragm Pump DC ปั๊มลม,ปั๊มน้ำ (16)
SPW:Power supply AC to DC (25)
SSA:Photo Sensor,Digital Senser จับวัตถุ,จับสี (21)
SSE:Proximity Sensor เซนเซอร์จับเหล็ก (14)
SSI:Sensor Float Switch เซนเซอร์วัดระดับน้ำ> (4)
SSR:Solid state Relay 10,25,40..100A (18)
SST:Belt สายพาน (32)
SSV:Soleniod valve โซรีนอยด์วาว 2,3,4,6,8หุน (29)
STE:Timer,Counter,Tempตั้งเวลา,นับจำนวน,วัดอุณหภูม (13)
STP:Stepping motor (38)
SWA:Omni, Mecanum Wheel ล้อโอมนิ แมคเคนั่ม (18)
SWE:Wheel,Roller Robot ล้อหุ่นยนต์,ล้ออิสระ (27)

Visitor No.
หน้าแรกแสงตะวัน หมวดสินค้า แผนที่ร้าน บริการของเรา ลิงค์ เว็บบอร์ด ข่าวสาร วิธีการชำระเงิน  
sangtawan
หมวดสินค้า > SCT:Control Stepping motor ชุดควบคุมสเตปปิ้ง

ขยายรูป
รหัส SCT010

คลิกดูรูปขยาย Stepping motor พร้อม Control 12VDC>> 

ชุดควบคุมการทำงานสเตรปปิ้งมอเตอร์

 

สามารถใช้กับมอเตอร์สเตรปปิ้งได้ทั้ง 4 สายและ 6 สาย เป็นแบบ ไบโพล์ล่าร์

ใช้ไฟอินพุท 12 โวลต์  สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้บนบอร์ดไม่ต้องใช้สัญญาณ pulse จากภายนอก

บอร์ดควบคุมมีขนาดเล็ก   มอเตอร์ที่มาต่อมีแรงบิดสูง ราคาไม่แพง

หลักการทำงานของบอร์ดควบคุมสเตรปปิ้ง

มีโหมดการทำงานเลือกได้ 2 แบบ

คือใช้ชุดปรับความเร็วจากนอกบอร์ด กับ ชุดปรับความเร็วภายในบอร์ด

1 ในกรณีใช้ชุดปรับความเร็วบนบอร์ด

การปรับการหมุนซ้าย ขวา หยุด

ขั้นต้องการทำงาน

หมายเหตุ JP1  และ  JP2  จะต้องเสียบอยู่บนบอร์ด

ทำการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เข้าบอร์ด และ ต่อ สายมอเตอร์ สเตรปปิ้ง เข้ากับแผงวงจร

จากนั้นลองกดปุ่ม สั่งงาน      ปุ่ม INC , DEC , STOP   ที่ อยู่บนบอร์ด ควบคุม

ถ้า กดปุ่ม INC  ,มอเตอร์จะหมุน ซ้าย

ถ้ากดปุ่ม DEC  ,มอเตอร์จะหมุนขวา

ถ้ากดปุ่ม STOP มอเตอร์จะหยุดแกนล็อค    จะใช้ในกรณีต้องการหยุดชั่วคราว

แต่ถ้าต้องการหยุด โดยที่แกนไม่ล็อค ก็ให้ใช้ สวิทซ์ตัดวงจรไม่ให้จ่ายไฟเข้าบอร์ดแทน กรณีนี้จะช่วยให้มอเตอร์ไม่ร้อน

โดยปรกติกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์สเตรปขณะ RUNที่หมุนซ้าย หรือ หมุนขวา  จะประมาณ 1 แอม์แปร์

แต่ถ้าทำการหยุดแล้วแกนมอเตอร์ล็อก กระแสจะจ่ายเข้ามอเตอร์มากถึง 2 แอมแปร์ทำให้มอเตอร์ร้อนจัดมาก

จึงควรแก้ปัญหามอเตอร์ร้อน โดยการใช้สวิทซ์ตัดวงจรไม่ให้จ่ายไฟเข้าบอร์ดแทน   ในกรณีนี้ใช้สำหรับหยุดมอเตอร์เป็นเวลานานๆๆ หรือเลิกใช้แล้ว

ในกรณีที่ต้องการปรับความเร็วมอเตอร์ ให้ ถอด JP2 ออกจากบอร์ด

ถ้าต้องการ เพิ่มความเร็ว ที่ละระดับ ให้กด ปุ่ม INC  แล้วปล่อย  แล้วสังเกตุมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นมอเตอร์

ถ้าต้องการลดความเร็ว ที่ละระดับ ให้กด ปุ่ม  DEC แล้วปล่อย  แล้วสังเกตมอเตอร์หมุนช้าลงมอเตอร์

เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการแล้วให้กด ปุ่ม STOP  เพื่อบันทึกค่าว่าเร็วไว้ในไมโครคอนโทรเลอร์

แล้วทำการเสียบ JP2  ไว้ที่เดิม

 

สำหรับการปรับความเร็วจาก นอกบอร์ด

ให้ ถอด JP1  ออก

และส่งสัญญาณ  pulse เข้าบอร์ดควบคุม ที่ตำแหน่ง CP   ถ้าสัญญาณ pulse  พัลด์ มีค่าความถี่สู่มากขึ้น มอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้น

DIR  เป็นตำแหน่งต่อสัญญาณ เพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุน

แต่ถ้าต้องการหยุด โดยที่แกนไม่ล็อค ก็ให้ใช้ สวิทซ์ตัดวงจรไม่ให้จ่ายไฟเข้าบอร์ดแทน ต้องการหยุดนาน ถาวร

 

 ราคา : 2,300.00 บาท
รหัสสินค้า : SCT010

ร้านแสงตะวัน เลขที่ 8 ซอยทิพย์วารีย์ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0-2623-8889 แฟกซ์ 0-2623-7631. หรือ แสงตะวัน 135/4-5 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2422-0932 แฟกซ์ 0-422-0931 http://www.sangtawan.org